Op alle overeenkomsten van El-Sharkawi Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

El-Sharkawi Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne

 

El-Sharkawi Advocatuur  |  info@elsharkawi.nl