Wij hanteren een basisuurtarief van € 175,00. Het uurtarief wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en 19 % BTW.

Indien uw verzameljaarinkomen in het peiljaar (momenteel 2010) lager was dan € 24.900,00 (alleenstaand) of € 35.200,00 (niet-alleenstaanden), komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

 

El-Sharkawi Advocatuur  |  info@elsharkawi.nl