Wij verlenen ook gefinancierde rechtsbijstand ook wel ‘pro deo’ genoemd. Bij gefinancierde rechtsbijstand betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is de hoogte van uw inkomen. Bijkomende kosten zoals griffierecht en de kosten voor het opvragen van een uittreksel worden ook bij u in rekening gebracht.

Indien uw verzameljaarinkomen in het peiljaar (momenteel 2010) lager was dan € 24.900,00 (alleenstaand) of € 35.200,00 (niet-alleenstaanden), komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U dient in de meeste gevallen wel een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

In het intakegesprek bekijken we u wellicht op basis van gefinancierde rechtsbijstand kunnen bijstaan. Wij dienen in dat geval namens u een toevoegingsaanvraag bij de Raad van Rechtsbijstand te Den Haag in. De Raad bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van uw eigen bijdrage is.

 

El-Sharkawi Advocatuur  |  info@elsharkawi.nl